Privacybeleid Famoose

Dit privacybeleid informeert u over de manier waarop Famoose - Frank Mooren (eenmansbedrijf) uw (persoons)gegevens verwerkt.

Famoose - Frank Mooren (eenmansbedrijf) wordt verder in dit beleid kortweg Famoose genoemd. Famoose.be maakt deel uit van Famoose.

Gegevensverwerking bij het contacteren van Famoose

Elke vorm van contact met Famoose, zowel mondeling als tekstueel, kan ertoe leiden dat Famoose (persoons)gegevens verwerkt die het van u heeft ontvangen. Dit contact kan onder andere plaatsvinden via briefwisseling, e-mail, sociale media, sms, chatdiensten, berichtdiensten en dergelijke meer. Ook door gebruik te maken van famoose.be laat u mogelijk bepaalde gegevens bij Famoose achter. Meer informatie hieromtrent vindt u in het cookiebeleid van Famoose. Gegevens die verwerkt kunnen worden bij het contacteren van Famoose zijn:

Famoose verzamelt en gebruikt persoonlijke informatie van u om verschillende redenen, onder andere:

Famoose bewaart uw persoonsgegevens verkregen door contactopname niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Indien u een overeenkomst met Famoose sluit, worden uw persoonsgegevens tot 7 jaar na de overeenkomst bewaard omwille van wettelijke verplichting.

Aan welke derden kunnen uw gegevens verstrekt worden?

Famoose verstrekt uw persoonsgegevens enkel aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, om producten en/of diensten te kunnen leveren, om bestellingen af te handelen, om aan garantie- en/of wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. In het kader hiervan geeft Famoose uw gegevens door aan:

Famoose zal deze gegevens niet op een andere manier openbaar maken of aan derden verstrekken tenzij u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Beveiligen

Famoose neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Famoose.be maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Famoose verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Famoose op via info@famoose.be. Famoose is als volgt te bereiken:
Postadres: Bosstraat 9, 3770 Riemst, België
Ondernemingsnummer: BE 0824.799.017
BTW-nummer: BTW BE 0824.799.017
E-mailadres: info@famoose.be

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@famoose.be, t.a.v. Frank Mooren. Het onderwerp van deze mail dient “GDPR inzage gegevens” te hebben om zo voorrang te verkrijgen. Famoose zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Uw verzoek zal dan ook zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.

Websites van derden

Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met famoose.be zijn verbonden. Famoose kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Famoose raadt je dan ook aan om het privacybeleid van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen

Famoose behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Wijzigingen zullen op famoose.be worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig dit privacybeleid, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 25 januari 2019.